Partner in kwaliteit

De kwaliteit van onze dienstverlening is geborgd in gestroomlijnde processen. Om deze te blijven toetsen aan de veranderende praktijk en wetgeving, ondergaan wij met regelmaat kwaliteitsaudits door onafhankelijke experts. Daarnaast zijn we gecertificeerd lid van Bovib. Deze brancheorganisatie voor intermediairs en brokers vertegenwoordigt haar leden in het speelveld rondom flexibele arbeid en werkt continu aan verbetering van de kwaliteit van dienstverlening. Door onze betrokkenheid met Bovib zijn wij goed geïnformeerd over actuele ontwikkelingen. 

Lees hieronder meer over de certificaten / keurmerken waarover we beschikken én over de erkenningen die we in ontvangst hebben mogen nemen. 

Meer weten over onze dienstverlening?

Certificaten & Keurmerken

Hero beschikt over het ISO 9001:2015 certificaat, verreweg de meest bekende. Dit is dé internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Deze certificering geeft een transparante bevestiging van onze betrouwbaarheid en is gebaseerd op 4 pijlers:

– klantgerichtheid
– betrokkenheid van medewerkers en topmanagement
– procesbenadering
– relatiemanagement

ISO 14001 is de norm waarin de eisen zijn beschreven waaraan een milieumanagementsysteem moet voldoen. Bedoeld om op een systematische manier milieuaspecten te identificeren, te prioriteren en vervolgens te beheersen en te verbeteren. Met het behalen van dit certificaat levert Hero het bewijs dat het scherp inzicht heeft in zowel de risico’s als de kansen op milieugebied. Bovendien geven we hiermee invulling aan de ‘milieupijler’ binnen duurzaam ondernemen.

Bovib_2021_logo

Het Bovib keurmerk is ontstaan vanuit de behoefte van dienstverleners binnen de Bovib en haar opdrachtgevers om een toetsing uit te kunnen voeren op het type dienstverlening dat zich richt op de intermediaire (en broker) rol, daar waar het ter beschikking stellen van arbeid niet de primaire scope heeft. De meeste voorname doelstellingen van het keurmerk zijn:

  • Beperken risico financiële en fiscale aansprakelijkheid
  • Borgen kwaliteit van dienstverlening
  • Risicogericht denken vanuit processen

Erkenningen

De Top 250 Groeibedrijven is gebaseerd op het ScaleUp Dashboard van de Rotterdam School of Management (RSM) en het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) en is in samenwerking met nlgroeit. De lijst geeft een compleet overzicht van de grootste groeiers van ons land. Hero behoort sinds 2018 bij deze Top 250.

De FD Gazellen Awards zijn prijzen die Het Financieele Dagblad (onderdeel van FD Mediagroep) uitreikt aan de snelst groeiende bedrijven van Nederland. 
Het belangrijkste criterium om voor de FD Gazellen Awards in aanmerking te komen is een omzetgroei van minimaal 20% over een periode van drie jaar. 
Sinds 2015 heeft Hero de FD Gazellen Award ieder jaar in ontvangst mogen nemen.

Flexmarkt_logo_2

Op basis van de gerealiseerde omzet van alle grootste flexbedrijven in Nederland wordt ieder jaar de Flexmarkt Top 100 gepubliceerd. Deze lijst wordt samengesteld door Flexmarkt, onderdeel van Vakmedianet.

Sinds 2019 maakt Hero deel uit van deze top 100.

Voor iedereen die geen idee heeft wat Hero doet, maar dat wél graag wil weten, hebben wij een speciale website ontwikkeld: