Diversiteitsbeleid

Hero streeft naar een inclusieve cultuur en arbeidsmarkt. Voor het succes van de organisatie is het belangrijk dat medewerkers vakbekwaam zijn, maar ook dat zij van elkaar verschillen; van zienswijze, cultuur, kennis en ervaring. Deze verschillen dragen bij aan het realiseren van doelstellingen én aan het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor opdrachtgevers. Onder diversiteit verstaan wij:

Een evenwichtige samenstelling van het personeelsbestand, op basis van leeftijd, geslacht, culturele of sociale afkomst, competenties, opvattingen en werkstijlen.

Doelstellingen

  • Het bevorderen van diversiteit in de samenstelling van de kandidatenpool
  • Minimaal 10% van het IT kandidatenbestand is vrouw
  • Minimaal 30% van het IT kandidatenbestand heeft een niet-westerse migratie achtergrond
  • In 2026 zorgen voor de participatie van <30 personen met een afstand tot de arbeidsmarkt (25,5 uur p/w, ca. 15 fte).

Uitvoering diversiteitsbeleid

Bij de instroom van nieuwe medewerkers, op de werkvloer en bij doorstroom wordt aandacht besteed aan diversiteit:

A. Inzetten assessments
Assessments worden gebruikt om, naast individuele kwaliteiten, diversiteit te toetsen. Aan de hand van een assessment verkrijgt Hero inzicht in de competenties en persoonlijke kwaliteiten van de kandidaat, achtergrond en zienswijzen.

B. Kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Via onze HR Businesspartner bemiddelen wij met name IT professionals die een vorm van autisme hebben of hoogbegaafd zijn en daardoor te maken hebben met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Wij zetten ons onder meer in voor werkervaringsplaatsen en vaste functies bij opdrachtgevers. Onze HR Businesspartner begeleidt zowel de professional als de organisatie waar wij hen plaatsen.

Voor iedereen die geen idee heeft wat Hero doet, maar dat wél graag wil weten, hebben wij een speciale website ontwikkeld: