Chapter Diversiteit

Maandag jl. ondertekenden wij – in de Week van de Ondernemer – het Charter Diversiteit. Dit vond plaats tijdens een inspirerende bijeenkomst van SER Diversiteit in Bedrijf bij T-Mobile, in Den Haag.

Het bevorderen van diversiteit bij Hero betekent werken naar één ultiem doel: volledige inclusie. Het betekent dat niemand wordt uitgesloten en er respect is voor elkaar. Dit Chapter helpt ons daar sturing aan te geven.

Harry van de Kraats, dagvoorzitter en voorzitter van de Raad van Advies van SER Diversiteit in Bedrijf, overzag de ondertekenceremonie en lichtte toe: “Ik ben blij dat het Charter Diversiteit zo in de belangstelling staat. Het is een mooi initiatief dat inmiddels honderden bedrijven in staat stelt om gestructureerd te werken aan verbetering van participatie van verschillende doelgroepen in onze samenleving. Het is belangrijk dat we hiermee doorgaan, want alleen dan kunnen we toegroeien naar een echt inclusieve arbeidsmarkt.”

We kijken terug op een positieve dag en zijn onder de indruk van het grote aantal bedrijven dat zich gisteren committeerde aan het bevorderen van diversiteit en inclusie.