Samenwerking met Amsterdam UMC

Onlangs heeft Amsterdam UMC een Europese aanbesteding uitgeschreven, voor het leveren en verzorgen van de inhuur van IT-professionals die ze de komende jaren hard nodig gaan hebben om hun doelen te bereiken. Inmiddels is de uitkomst van deze aanbesteding bekend; Hero behoort tot het selecte aantal bureaus dat daarin mag voorzien! Dat maakt ons vanzelfsprekend erg blij, maar vooral ook enorm trots en dankbaar.

Wat onze dienstverlening aan het ziekenhuis inhoudt? We ondersteunen hun Dienst ICT bij de inhuur van ICT-professionals, ervaren specialisten die het ziekenhuis verder helpen de best mogelijke en toegankelijke zorg te leveren. Nu en in de toekomst.

AMC en VUmc hebben in 2018 de krachten gebundeld en opereren nu als Amsterdam UMC. De belangrijkste reden voor deze fusie is een verdere ontwikkeling van hun kerntaken; complexe patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, en onderwijs & opleidingen. Met de fusie wil Amsterdam UMC de kwaliteit van patiëntenzorg, voor nu en komende generaties, een nieuwe impuls geven. Onderdeel daarvan is het samenbrengen van specifieke patiëntgroepen op telkens één van beide locaties. Hiermee kunnen zij de duurzame beschikbaarheid van complexe patiëntenzorg garanderen.

We zien met veel vertrouwen uit naar een succesvolle samenwerking en bedanken Amsterdam UMC voor het vertrouwen.