Hero is Great Place To Work Certified!

Hero is een groeibedrijf en daarom willen we ons ook als werkgever blijven ontwikkelen. Om die reden hebben we eind 2020 besloten deel te nemen aan het medewerkersonderzoek van Great Place to Work, om inzicht te verkrijgen in essentiële thema’s als ‘vertrouwen’, ‘trots’ en ‘plezier’. Maar ook om structuur en handvatten te ontvangen om onze kenmerkende Hero-cultuur te bewaken en te versterken.

Alleen organisaties die de vereiste, hoge score behalen, mogen direct de ‘Certified’-titel dragen. Onlangs is bekend gemaakt dat Hero die score behaald heeft, waardoor wij nu officieel Great Place To Work gecertificeerd zijn.

Cultuur van vertrouwen, trots en plezier

René Brouwers, directeur van Great Place To Work Nederland, geeft aan: “Goed werkgeverschap is de weg naar organisatiesucces – dat is de overtuiging van Great Place To Work Nederland. Organisaties die een cultuur van vertrouwen, trots en plezier hebben, presteren beter.”

Great Place To Work Nederland onderzoekt of er, op basis van de resultaten van een grondig medewerkersonderzoek, voldaan is aan de criteria voor goed werkgeverschap. Het rapport geeft de deelnemende organisatie vervolgens inzicht in de beleving van medewerkers, de manier van samenwerken en het leiderschap binnen de organisatie.

Meebewegen met groei

Sinds het ontstaan in 2007 groeit Hero jaarlijks met gemiddeld 30%. Sander de Wit, COO bij Hero, geeft aan: “Daar richten we onze organisatie uiteraard op in en daar stemmen we processen doorlopend op af. Maar het is ook belangrijk dat de cultuur meebeweegt met die groei en het toenemende aantal medewerkers (begin dit jaar is het team uitgebreid met 10 professionals). Daar zijn we ons goed van bewust. Het inzicht dat het onderzoek ons heeft gegeven, zien we dan ook als een kans om daarop te anticiperen en een nóg betere werkomgeving te creëren, voor iedereen. Zodat onze cultuur aan blijft sluiten op de (groei)ambities van zowel de organisatie, als die van elke medewerker individueel”.