P-Direkt, Vrije Universiteit Amsterdam en Gemeente Almere kiezen voor Hero!

Met hard werk en een gedreven team hebben we 3 prachtige aanbestedingsopdrachten gegund gekregen van P-Direkt, VU Amsterdam en Gemeente Almere. Deze drie aansprekende partijen maakten hun keuze voor Hero op basis van kwaliteit, exclusiviteit en ontzorging.

Jeroen de Vries: “Hero is een groeibedrijf, omdat we elke dag werken aan onze eigen verbetering. Dit houdt in: continu investeren, heel graag willen, discipline en doorzettingsvermogen. Ook onze manier van aanbesteden proberen we elke keer nog beter te doen. We zijn dan ook heel trots op deze 3 prachtige opdrachten. De drive om te blijven verbeteren is intrinsiek, omdat we de beste willen zijn.“

P-Direkt. Deze hr-dienstverlener van de rijksoverheid valt onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en levert de kwalitatief hoogwaardige salaris- en personeelsadministratie van zo’n 140.000 rijksambtenaren. P-Direkt heeft Hero als één van de 5 gekozen voorkeursleveranciers geselecteerd voor de inhuur van ICT professionals. Met veel enthousiasme gaan we hen de komende jaren van passende interim ICT professionals voorzien. De overtuigende wijze waarop Hero met exclusiviteit en schaarste omgaat, speelde een belangrijke rol in hun keuze.

VU Amsterdam. Deze maatschappelijk betrokken onderzoeksuniversiteit is geen onbekende voor Hero. Sterker nog; al jarenlang werken wij met veel plezier succesvol samen. We zijn blij dat we wederom het vertrouwen krijgen die samenwerking voort te kunnen blijven zetten. De kwaliteit van onze dienstverlening, de pro-activiteit en de mate waarin wij hen ontzorgen liggen ten grondslag aan de keuze van VU Amsterdam voor Hero.

Gemeente Almere. Met deze dynamische gemeente werken wij ook al geruime tijd samen. Meerdere interim professionals werk(t)en er al via ons. Nu krijgen we de kans om onze ándere dienstverlening te bewijzen; External Workforce Management. Kort samengevat vindt de gemeente dat onze meerwaarde vooral aangetoond wordt door de wijze waarop we hen ontlasten met betrekking tot de inhuur van externen. Los van de administratieve ontzorging, draagt Hero zorg voor een correcte en tijdige verwerking van declaraties én vrijwaart ze Gemeente Almere van financiële en juridische risico’s. Bovendien worden de flexmedewerkers en de detacheringsbureaus waar de gemeente mee samenwerkt, ontzorgt.

Hero is een groeibedrijf met een enorme drive om klanten en kandidaten elke dag beter van dienst te kunnen zijn. Door processen doorlopend te optimaliseren, aandacht te vestigen op persoonlijke ontwikkeling, slimme tooling in te zetten en efficiënte werkwijzen te implementeren. Want alles wat je aandacht geeft, groeit. En dat geldt ook voor aanbestedingen …