Chat with us, powered by LiveChat

Contract Manager

Regio: Noord-Holland
 
Voor een project bij een van onze eindklanten in de regio Amsterdam/Delft zoeken wij een ervaren Contract Manager.

De Contract Manager is verantwoordelijk voor het beheren van afgesloten contracten en het onderhouden van de leveranciersrelatie vanuit een kopers perspectief. Hij/zij is verantwoordelijk voor een optimale samenstelling van de IT-sourcingstrategie en IT-leveranciers. Hij/zij registreert, beheert en monitort het gebruik van eigen IT-activa, zoals hardware en/of software licenties gedurende hun levenscyclus vanuit een economisch perspectief en adviseert de Manager over vendor (portfolio) management.
 
 

Werkzaamheden:

– Adviseert de Business en het MT IT bij het formuleren van de eisen waaraan de te contracteren producten en diensten moeten voldoen 
– Adviseert inkoop over de contractvoorwaarden die van belang zijn om een goede en beheerste uitvoering van het contract mogelijk te maken – Ontwikkelt en onderhoudt beleid, normen, processen, systemen en metingen die de organisatie in staat stellen om het proces effectief en efficiënt uit te voeren
– Bewaakt de uitvoering van contracten vanuit een inkoop (klant) perspectief en verzekert dat contracten correct worden uitgevoerd en nageleefd en neemt actie bij afwijkingen
– Brengt financiële en commerciële risico’s in kaart en neemt tijdige maatregelen om deze risico’s te mitigeren
– Monitort het leveringsproces om te verifiëren dat de producten en/of diensten volgens de afgesproken tarieven, leveringsvoorwaarden en KPI’s worden uitgevoerd en introduceert een efficiënte contract administratie
– Evalueert de prestaties van leveranciers en handelt leveranciers escalaties en klachten af gezien vanuit een contractueel perspectief
– Levert input voor projecten gezien vanuit contractuele voorwaarden en/of verplichtingen ten aanzien van het in gebruik nemen van nieuwe of gewijzigde diensten
– Ontwikkelt en onderhoudt documentatie ter ondersteuning van efficiënt contract management
– Onderhoudt een IT-asset administratie en ontwikkelt een asset planning
– Ontwikkelt, evalueert en rationaliseert het integrale portfolio van leveranciers, producten en/of diensten en projecten
– Advisering vendor portfolio management
 

Functie-eisen:

– Afgeronde WO-opleiding (Bedrijfskunde of Bestuurlijke informatiekunde of Bedrijfseconomie)
– 3 – 5 jaar ervaring in contractmanagement
– Expert kennis van het leveranciers en contract management vakgebied
– Relevante ervaring in een internationale omgeving
– Sterke communicatieve vaardigheden
– Beheerst de Engelse taal, zowel schriftelijk als mondeling
 
 
Start: 21-1-2019
Inzet: 40 uur per week
Duur: 3 maanden met optie op verlenging
Deadline: 28-01-2019

Voor vragen kun je ons bereiken via +31852221999 of via recruitment@heromail.eu Jesse Koeman bereikbaar via telefoonnummer +31852221999.